Nabídka možností sponzoringu

Proč se stát sponzorem?

 • Strategické spojení Vaší značky s největší událostí v oboru
 • Nárůst publicity v oboru zájemců o sport, bojová umění, zdravý životní styl a východní kulturu
 • Zviditelnění Vaší značky mezi účastníky exhibice, navazujících seminářů a doprovodných akcí
 • Vaše logo zobrazeno v novinách, v televizi a v dalších médiích spolu s prezentací akce
 • Snadný přístup k novým zákazníkům
 • Udržení úzkého vztahu se současnými zákazníky
 • Osobní setkání s významnými osobnostmi z české i mezinárodní komunity bojových umění

Sponzorské balíčky

Generální partner - 40.000 Kč

Balíček obsahuje následující benefity:

 • Jeden (1) volný email všem účastníkům události
 • Možnost vložit propagační materiály do účastnických balíčků (sponzor musí dodat letáky a uhradit jejich dopravu a uskladnění)
 • Jednostránková reklama v programu exhibice (grafická podoba reklamy musí být dodána)
 • Jméno a logo na PowerPointových slidech zobrazených před začátkem a po konci exhibice
 • 60 vteřinové video spuštěné před začátkem exhibice (video musím být dodáno sponzorem)
 • Uvítací řeč v rámci zahájení exhibice
 • Prezentační místo u vstupu do sálu
 • 2x VIP vstupenka na exhibici a navazující semináře
 • Jméno a logo společnosti umístěno na webových stránkách akce a dalších partnerských webech
 • Informace o sponzorech jsou součástí emailových zpráv účastníkům i účinkujícím
 • Jméno a logo sponzora umístěno na oficiální sponzorské desce u vstupu a ve velkém sále
 • Sponzorovo jméno a logo na všech tištěných materiálech zahrnujících program exhibice, doprovodné materiály a vstupenky
 • Místo pro distribuci letáků či zobrazení propagačních materiálů na exhibici, na seminářích a na všech doprovodných akcích (musí být dodán na náklady sponzora)

Hlavní partner - 20.000 Kč

Balíček obsahuje následující benefity:

 • Jeden (1) volný email všem účastníkům události
 • Možnost vložit propagační materiály do účastnických balíčků (sponzor musí dodat letáky a uhradit jejich dopravu a uskladnění)
 • Půlstránková reklama v programu exhibice (grafická podoba reklamy musí být dodána)
 • Jméno a logo na PowerPointových slidech zobrazených před začátkem a po konci exhibice
 • 30 vteřinové video spuštěné před začátkem exhibice (video musím být dodáno sponzorem)
 • Prezentační místo u vstupu do sáluo. 2x VIP vstupenka na exhibici a navazující semináře
 • Jméno a logo společnosti umístěno na webových stránkách akce a dalších partnerských webech
 • Informace o sponzorech jsou součástí emailových zpráv účastníkům i účinkujícím
 • Jméno a logo sponzora umístěno na oficiální sponzorské desce u vstupu a ve velkém sále
 • Sponzorovo jméno a logo na všech tištěných materiálech zahrnujících program exhibice, doprovodné materiály a vstupenky
 • Místo pro distribuci letáků či zobrazení propagačních materiálů na exhibici, na seminářích a na všech doprovodných akcích (musí být dodán na náklady sponzora)

Partner - 10.000 Kč

Balíček obsahuje následující benefity:

 • Možnost vložit propagační materiály do účastnických balíčků (sponzor musí dodat letáky a uhradit jejich dopravu a uskladnění)
 • Jméno a logo na PowerPointových slidech zobrazených před začátkem a po konci exhibiceo. Prezentační místo u vstupu do sálu
 • 2x VIP vstupenka na exhibici a navazující semináře
 • Jméno a logo společnosti umístěno na webových stránkách akce a dalších partnerských webech
 • Informace o sponzorech jsou součástí emailových zpráv účastníkům i účinkujícím
 • Jméno a logo sponzora umístěno na oficiální sponzorské desce u vstupu a ve velkém sále
 • Sponzorovo jméno a logo na všech tištěných materiálech zahrnujících program exhibice, doprovodné materiály a vstupenky
 • Místo pro distribuci letáků či zobrazení propagačních materiálů na exhibici, na seminářích a na všech doprovodných akcích (musí být dodán na náklady sponzora)

Mediální partner - významná mediální podpora akce

Balíček obsahuje následující benefity:

 • Možnost vložit propagační materiály do účastnických balíčků (sponzor musí odat letáky a uhradit jejich dopravu a uskladnění)
 • Půlstránková reklama v programu exhibice (grafická podoba reklamy musí být dodána)
 • Prezentační místo u vstupu do sálu
 • 2x VIP vstupenka na exhibici a navazující semináře
 • Jméno a logo společnosti umístěno na webových stránkách akce a dalších partnerských webech
 • Informace o sponzorech jsou součástí emailových zpráv účastníkům i účinkujícím
 • Jméno a logo sponzora umístěno na oficiální sponzorské desce u vstupu a ve velkém sále
 • Sponzorovo jméno a logo na všech tištěných materiálech zahrnujících program exhibice, doprovodné materiály a vstupenky
 • Místo pro distribuci letáků či zobrazení propagačních materiálů na exhibici, na seminářích a na všech doprovodných akcích (musí být dodán na náklady sponzora)

Sponzor účastnických balíčků - 4.000 Kč

Balíček obsahuje následující benefity:

 • Možnost vložit propagační materiály do účastnických balíčků (sponzor musí dodat letáky a uhradit jejich dopravu a uskladnění)
 • 1x VIP vstupenka na exhibici
 • Jméno a logo společnosti umístěno na webových stránkách akce a dalších partnerských webech
 • Informace o sponzorech jsou součástí emailových zpráv účastníkům i účinkujícím
 • Jméno a logo sponzora umístěno na oficiální sponzorské desce u vstupu a ve velkém sále
 • Sponzorovo jméno a logo na všech tištěných materiálech zahrnujících program exhibice, doprovodné materiály a vstupenky
 • Místo pro distribuci letáků či zobrazení propagačních materiálů na exhibici, na seminářích a na všech doprovodných akcích (musí být dodán na náklady sponzora)

Sponzor programového sborníku - 4.000 Kč

Balíček obsahuje následující benefity:

 • Jednostránková reklama v program sborníku (grafická podoba reklamy musí být dodána)
 • 1x VIP vstupenka na exhibici
 • Jméno a logo společnosti umístěno na webových stránkách akce a dalších partnerských webech
 • Informace o sponzorech jsou součástí emailových zpráv účastníkům i účinkujícím
 • Jméno a logo sponzora umístěno na oficiální sponzorské desce u vstupu a ve velkém sále
 • Sponzorovo jméno a logo na všech tištěných materiálech zahrnujících program exhibice, doprovodné materiály a vstupenky
 • Místo pro distribuci letáků či zobrazení propagačních materiálů na exhibici, na seminářích a na všech doprovodných akcích (musí být dodán na náklady sponzora)

Sponzorský stánek - 4.000 Kč

Balíček obsahuje následující benefity:

 • Možnost prezentace svých produktů na prezentačním stanovišti v předsálí či přidružených prostorách sálu
 • 1x VIP vstupenka na exhibici
 • Jméno a logo společnosti umístěno na webových stránkách akce a dalších partnerských webech
 • Informace o sponzorech jsou součástí emailových zpráv účastníkům i účinkujícím
 • Jméno a logo sponzora umístěno na oficiální sponzorské desce u vstupu a ve velkém sále
 • Sponzorovo jméno a logo na všech tištěných materiálech zahrnujících program exhibice, doprovodné materiály a vstupenky
 • Místo pro distribuci letáků či zobrazení propagačních materiálů na exhibici, na seminářích a na všech doprovodných akcích (musí být dodán na náklady sponzora)

Pravidla pro sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti sponzora a sponzorovaného - poskytovatele a příjemce.
 2. Sponzoring podle těchto pravidel se sjednává individuálně, nabídkou a dohodou mezi poskytovatelem a příjemcem. Nabídky jsou vyřizovány v pořadí dle data předložení.
 3. Sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných sponzorských možností.
 4. O poskytnutí a přijetí sponzoringu se uzavírá dohoda o poskytnutí sponzorského daru mezi poskytovatelem a příjemcem.
 5. Plnění poskytnutá podle těchto pravidel nemohou být delegována na třetí osoby.
 6. Sponzorský dar (nebo sponzorské materiální plnění) poskytne poskytovatel příjemci nejpozději do 1. listopadu 2010.
 7. Sponzorský dar nebo plnění poskytnuté podle těchto pravidel se příjemce zavazuje použít pro účely, k nimž byl poskytovatelem určen.
 8. Plnění, k nimž je podle těchto pravidel a sjednané dohody povinen vůči poskytovateli příjemce, musí být poskytnuta včas, výhradně, kvalitně a úplně a v plné součinnosti s poskytovatelem.
 9. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou poskytovatel a příjemce v souladu s obecně platnými předpisy.
 10. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí poskytovatel a příjemce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamace se poskytovatel a příjemce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně platnými předpisy.

verze ke stažení