O Nás

Čínská bojová umění o.s. je nepolitická zájmová organizace, sdružující všechny zájemce o čínská zdravotně-kondiční a sebeobranná umění a čínskou kulturu, bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, náboženského vyznání nebo politické orientace. Cílem činnosti sdružení je propagace čínské kultury a čínských bojových umění, zaměřených na komplexní, tj.  fyzický a duchovní rozvoj člověka, s důrazem především na filosofické, etické, zdravotní a sebeobranné aspekty, podporovat a rozvíjet zdravý způsob života a propagovat sportovně-soutěžní a zájmovou činnost.

Své poslání naplňuje sdružení činností prezidenta, organizačních jednotek a jednotlivých členů, a to zejména v následujících oblastech:

  • exhibice čínských bojových umění
  • kulturní a benefiční akce
  • sportovně-soutěžní činnost
  • zájmová činnost
  • pořádání workshopů, diskuzí, besed a konferencí (včetně tiskových)
  • publikační a vydavatelská činnost
  • provoz www stránek
  • pořádání odborných seminářů
  • spolupráce s jinými českými i mezinárodními organizacemi za účelem šíření a propagace tradičních čínských zdravotně-kondičních a sebeobranných umění.